Klik voor meer info
   
 
 
Dutry & Co
 
introductie sponsoring vacatures
geschiedenis links documentatie
toonzaal beurzen contact
acties open dagen verdelers
Voeg deze website toe aan uw lijst van favoriete websites Print enkel de inhoud van deze pagina af, dus zonder de navigatie-elementen bovenaan, onderaan en rechts
Meer lezen ... van openhaarden tot stralingswarmte
Energiebesparing

Energiezuinige stralingswarmte

Hang je zetel aan het plafond

Met de meeste verwarmingssystemen, die warme lucht of convectiewarmte voortbrengen, is dit inderdaad de enige manier om echt van de geproduceerde warmte te genieten. Warme lucht stijgt - dat wisten de gebroeders Montgolfier ook al. Bij convectie- of luchtwarmte bedraagt de kamerluchttemperatuur gemiddeld 19 tot 25°C op 1,3 m hoogte. Dat hangt vooral af van het weer buiten en de mate waarin de muren van je woning de koude naar binnen uitstralen. Het verschil in luchttemperatuur tussen vloer en plafond wordt al snel 10°C, met aan het plafond zo'n 27°C.  Niet alleen een warm hoofd en koude voeten zijn hiervan het gevolg.

Hierin ligt immers een eerste energiewinst voor stralingswarmte. Bij horizontale stralingswarmte hoeft de luchttemperatuur slechts 16 tot 18°C te bedragen, omdat de muren van de woning goed mee opgewarmd worden en uiteraard ook omdat de stralingswarmtebron zelf zorgt voor voldoende warmteoverdracht. Het verschil in luchttemperatuur tussen vloer en plafond bedraagt er slechts 2 tot 4 °C. Hoeveel % energiewinst dit oplevert, is moeilijk te berekenen, want direct afhankelijk van de hoogte van het plafond. Hoe hoger, hoe beter je er met stralingswarmte voorstaat.

Je woonkamer een sauna

Hiermee willen we er vooral op wijzen dat het indelen van je woonkamer met de hoogteverschillen van een sauna de enige mogelijkheid is om alle bewoners in staat te stellen een individuele temperatuurkeuze te maken. Bij behaaglijkheidtesten valt immers op dat minimum 1 op 8 proefpersonen het absoluut niet eens is met de rest. Warmtebehoefte wordt dus individueel bepaald. Hoge of lage bloeddruk, jong of oud, dik of dun, veel of weinig gegeten, ... het speelt allemaal een rol. Gevolg : er wordt meestal hoger gestookt dan voor eenieder nodig of er blijft een minderheid in de kou staan.

De thermostaat bij luchtverwarming maakt het enkel mogelijk de luchttemperatuur op hoogte van de thermostaat zelf te regelen, waarbij de illusie wordt geschapen dat de gewenste 'kamertemperatuur' wordt afgesteld. Maar die bestaat dus niet en is al evenmin gewenst, gezien we allen zozeer verschillen. De beste woonkamerinrichting bij luchtwarmte blijft dus die van een sauna.

Een ander energievoordeel bij stralingswarmte is dat zowel een kouwelijke bejaarde als een energieke jongeling in één en dezelfde ruimte wel een plaats vinden die hun bevalt, d.w.z. dichter of verder van de stralingsbron. De sterkte van de warmtestraling neemt immers af, als de te overbruggen afstand vergroot. Opnieuw valt deze energiewinst bij stralingswarmte moeilijk te berekenen, maar het kan duidelijk een groot verschil uitmaken.

Luchtverversing = warmteverspilling

Bij luchtverwarming blijft het een eeuwig dilemma. Om energie te besparen willen we zo weinig mogelijk warme lucht verliezen. Maar tegelijk is luchtverversing zo essentieel voor een gezond binnenhuismilieu en veroorzaakt de isolatiewoede van de laatste decennia steeds meer allergische reacties, waarbij astma het meest opvalt. Meer hierover in isolatie en ventilatie. De binnenlucht voortdurend verversen is dus gewoon een noodzaak en het enige wat we hier voor luchtverwarming uit kunnen besluiten, is dat de functie van lucht als energiedrager niet echt samengaat met de functie van lucht als zuurstofleverancier.

En ook hier betekent stralingswarmte zuivere energiewinst. Slechts een beperkt deel van de voortgebrachte energie wordt op de kamerlucht overgedragen. Het zijn de muren van de woning die de meeste warmte opslaan. Het warmteverlies via de muren is daarbij heel wat geringer dan bij kamerlucht. Reeds bij normaal geïsoleerde muren, overeenkomstig de bouwvoorschriften, zou het energieverlies via de muren slechts een tiende bedragen van het energieverlies via opgewarmde lucht, bij een ventilatie van 1 maal per uur. Dat is zonder meer een vaststelling van enorm belang, temeer daar het warmteverlies doorheen muren probleemloos door een betere wandisolatie verder kan worden ingeperkt. Het is vandaag reeds praktisch mogelijk ervoor te zorgen dat van de warmte die gedurende een volledige dag in muren wordt opgeslagen, slechts 1/4 per dag verloren gaat. Dat kan wat aan energieverbruik en stookkosten schelen, zonder de gezondheid in gevaar te brengen.

Het is daarenboven interessant vast te stellen dat een hogere hoeveelheid warmte die in muren wordt opgeslagen en bijgevolg een hoger verlies via deze muren zou betekenen, gecompenseerd wordt door de betere isolatiewaarde van warme en dus drogere muren. 1 % minder vocht in de muren levert gemiddeld al 10 % minder warmteverlies op.

Nieuwe berekeningswijze voor verwarmingstoestellen ?

Het is hiermee duidelijk geworden dat binnen de huidige energiebesparingspolitiek een andere weg moet worden ingeslagen. Isolatie blijft belangrijk, maar niet ten nadele van een gezonde luchtverversing, zodat de nadruk moet komen te liggen op het sterker inzetten van stralingswarmte. Dat levert overigens ook op zich een belangrijk gezondheidsvoordeel.

Duidelijk is ook dat daartoe een nieuwe berekeningswijze moet worden ontwikkeld voor het vaststellen van de verwarmingscapaciteit en het verbrandingsrendement van verwarmingstoe-stellen. Een berekeningswijze die rekening houdt met de hoeveelheid geproduceerde warmte die je echt kan benutten zonder aan het plafond te moeten hangen en met de mate waarin mensen zelf hun warmteverbruik kunnen bepalen. En vooral met de hoeveelheid geproduceerde warmte die bij een normale luchtverversing in je woning aanwezig blijft. Ondertussen kunnen systemen die stralingswarmte met lange golflengte produceren best een overheidssteuntje in de rug gebruiken, al was het maar een informatiecampagne ten voordele van deze stralingswarmte.

 

Voeg deze website toe aan uw lijst van favoriete websites Print enkel de inhoud van deze pagina af, dus zonder de navigatie-elementen bovenaan, onderaan en rechts

 
Schone hout-verbranding kan !

Tulikivi massieve speksteenkachels

Danskan houtkachels
Altech kachels in speksteen
HOXTER inbouwhaarden en cv-inbouwhaarden op hout
ORTNER massakachels en tegelkachels

Paterno pelletkachels en hybride pelletkachels

Lohberger houtgestookte fornuizen

Big Green Egg : de barbecue van de chefs
Alpina gaskachels
Lohberger houtgestookte fornuizen

Le Panyol : inbouw houtoven voor pizza, brood, enz...

Ecostone electrische verwarming

Logmatic houtklover
 

Alle info over de prijzen voor verwarming in België Alle info over de prijzen van verwarming in Nederland

 

 

 
Meer info over een bezoek aan de internationale toonzaal van Dutry & Co
Meer info over een bezoek aan de internationale toonzaal van Dutry & Co
   

Toptrefwoorden op deze site : allesbrander - brandhout - fornuis hout - gaskachel - haard - houtfornuis - houtkachel - inbouwhaard - houtklover - kachel - cv-kachels - open haard - pellets - pelletkachel
speksteen radiator - saunakachel - haarden op maat - schouw - speksteen - inbouwhaard maatwerk - speksteenkachel - cv-houtkachels - haard maatwerk - stooktips - tegelkachel - allesbranders
broodoven - radiator - fornuizen - haarden maatwerk - gaskachels - haarden - houtfornuizen - haard op maat - cv-haarden - houtkachels - open haarden - tegelkachels - inbouwhaard op maat
houtgestookte cv - inbouwhaarden - houtklovers - kachels - open haarden - pelletkachels - hout-cv - saunakachels - inbouwhaarden maatwerk - schouwen - speksteenkachels - tegelkachels
Nederland : speksteenkachels - houtkachels - open haarden - pelletkachels - fornuizen hout - gaskachels - CV-houtkachels - houtoven - houtklover

Meer info over Dutry & Co, invoerder van Tulikivi, Danskan, Altech, Lohberger, Calimax, Ecostone, Mondex, Big Green Egg, Alpina, Mondex,... Vind uw lokale verdeler met onze dealerzoekmachine voor alle merken kachels, haarden, fornuizen, enz... Beurzen, infodagen en info-avonden over haarden en kachels Gratis documentatie van de merken op deze site - te downloaden, op te halen bij uw verdeler of per post te verkrijgen Contacteer Dutry & Co Dutry Videocenter met clips over kachels en haarden Voordelige financieringsvoorwaarden voor haarden, kachels en speksteenkachels Voordelige financieringsvoorwaarden voor haarden, kachels en speksteenkachels Links naar verwante sites Alle informatie over hoeveel je kan besparen met hout en pellets Le site de Dutry & Co en français Dealerzoekmachine Vlaanderen Dealerzoekmachine Nederland Verschillende opties voor het stoken van hout bij Dutry & Co Verschillende opties voor het stoken van pellets bij Dutry & Co Verschillende toepassingen van speksteen bij Dutry & Co Verschillende opties voor het verwarmen van water met hout en/of pellets bij Dutry & Co - hout-cv - cv-kachels houtgestookte CV Verschillende opties voor het koken op hout bij Dutry & Co Verschillende opties voor maatwerk bij Dutry & Co Acties op kachels en haarden bij Dutry & Co Meer info over een bezoek aan de internationale toonzaal van Dutry & Co