Tulikivi Massieve speksteenkachels
 
introductie stralingswarmte kleuren FAQ
modellen energiebesparing tijd sparen Tulikivi Avonden
speksteen milieutechniek opties Tulikivi Video
gebruik laagenergie/passief vergelijken Tulikivi Finance
Voeg deze website toe aan uw lijst van favoriete websites Print enkel de inhoud van deze pagina af, dus zonder de navigatie-elementen bovenaan, onderaan en rechts

Energiebesparing

Energiebesparing Samengevat :

Energiebesparing belangrijk, om zowel kosten als het milieu te sparen. De Tulikivi speksteenkachel is een bijzondere spaarkachel :

Voor de meest recente info over de energieprijzen en de besparingen met brandhout en houtpellets, surf naar www.warmteprijzen.be of www.warmteprijzen.nl !

 

Warmte-accumulatie met het tegenstroomprincipe

Een TULIKIVI is een warmteaccumulerende houtkachel, die u kunt beschouwen als een warmtebatterij. Wanneer een TULIKIVI brandt, dan wordt niet alle warmte meteen uitgestraald. Een groot deel wordt opgeslagen in de speksteenmassa, al snel meer dan 1 ton. 2 tot 4 uur branden voor 12 tot 24 uur warmte zijn richtwaarden voor het accumulerend vermogen van de Tulikivi speksteenkachels (zie ook de resultaten van de Tulikivi Eigenaars Enquete). Dit is ook tijdbesparend en bijzonder comfortabel.

De gepatenteerde, innoverende TULIKIVI-constructieprincipes benutten optimaal de uitstekende warmte-opnamecapaciteit van de speksteen en dit vooral met het tegenstroomprincipe : de hete rookgassen worden via een systeem van kanalen zo lang door de hele kachel geleid tot zij hun warmte haast volledig aan de steen hebben afgegeven. Door een ruime luchtaanvoer voor primaire, secundaire en tertiaire verbranding en doordat de speksteen vuurhaard de warmte terug op het vuur reflecteert, gebeurt de verbranding in een TULIKIVI bijzonder volledig bij temperaturen tot boven de 1000°C.


Het tegenstroomprincipe van Tulikivi

 Verklaring van de nummers :
   1. Primaire verbranding
   2. Stijgende, brandende houtgassen
   3. Dalende rookgassen (tegenstroom) die de buitenwand snel opwarmen
   4. Naverbranding van de rookgassen (secundaire en tertiaire verbranding )
   5. Luchtaanvoer (ook buitenluchtaanvoer mogelijk)
   6. Zware speksteenmassa
   7. Uitstraling van geaccumuleerde warmte
   8. Isolatie bovenin voorkomt uitstraling naar boven

OPGELET : Een met speksteen beklede kachel kan je geen echte speksteenkachel noemen ! Door het succes van de massieve speksteenkachels is het bijzonder modieus om metalen kachels ook met speksteen te bekleden. Daar is niets verkeerd mee en ook Tulikivi beschikt over dergelijke lichtgewicht modellen. Maar het is jammer dat de klant vandaag te dikwijls misleid wordt. Je kan van deze lichte speksteenkachels niet verwachten dat een paar uur stoken je de hele dag van warmte voorziet. En je kan ook niet voluit rekenen op het behaaglijke, energiezuinige en gezonde stralingswarmteklimaat dat massieve speksteenkachels typeert. Het rendement zal uiteraard ook veel lager liggen en de uitstoot een stuk hoger.

 

Schoon branden is zuinig branden

Alle houtkachels hebben in wezen hetzelfde probleem : hoe zorg je ervoor dat de gassen die uit het hout ontsnappen verbrand worden vooraleer ze de schoorsteen invliegen ? Die vertegenwoordigen immers bijna 50 % van de warmte die in het hout vervat zit. Bij Tulikivi gaat slecht 0,5 % van de warmte in het hout verloren door niet verbrand te worden, waarvan slechts 0,075 tot 0,05 % in de rookgassen en ongeveer 0,45 % aan onverbrande deeltjes in de asse. Meer hierover in schone verbranding.

 

Het verbrandingsrendement

Door deze unieke constructie wordt 80 tot 90 % van de in het hout opgeslagen energie daadwerkelijk omgezet in warmte voor uw woning. Dit ten eerste omwille van de volledige verbranding (zie hoger). Een 10 tot 20 % warmteverlies treedt vooral op door de resterende temperatuur van de rookgassen wanneer ze in de schoorsteen terechtkomen. Om een natuurlijke trek te verkrijgen en condensaat in de schoorsteen te voorkomen, is deze restwarmte noodzakelijk.

 

Energie-zuinige stralingswarmte

TULIKIVI stralingswarmte bespaart nog bovenop het hoge verbrandingsrendement heel wat energie, omdat deze warmte in de woning veel efficiënter benut wordt dan de typische luchtwarmte van andere verwarmingssystemen :

 • Er gaat veel minder warmte verloren tegenaan het plafond.
 • Er gaat veel minder warmte verloren via ventilatie, want de luchttemperatuur is lager.
 • De isolatiewaarde van de muren verhoogt, doordat deze droger blijven.
 • Gezien het wat warmer is dichter bij de kachel dan op een afstand, hoeft de temperatuur in de volledige ruimte niet aangepast te worden aan de persoon met de grootste warmte-behoefte. Die kan gewoon wat dichter bij de kachel gaan zitten.

De extra besparing die hierdoor optreedt schommelt tussen 20 en 50 %, afhankelijk van de woning. Bijvoorbeeld, hoe hoger het plafond, hoe meer je baat hebt bij stralingswarmte.

 

Goedkope, zachte houtsoorten stoken

Normaal wordt het stoken van zachte, harshoudende houtsoorten in houtkachels afgeraden. Deze leiden in een doorsnee kachel immers steevast tot afzettingen van teer in de schoorsteen, met geurhinder en het risico op schoorsteenbrand tot gevolg. Bijgevolg stookt nagenoeg iedereen de duurdere eik en beuk en blijven de goedkope houtsoorten zoals den, spar, berk, populier, palettenhout, enz... liggen.

In een Tulikivi kunnen deze goedkope houtsoorten evenwel probleemloos verbrand worden. Doorvoor zorgt het unieke verbrandingssysteem, dat het vuur steeds van voldoende verbrandingslucht voorziet. In gewone houtkachels is steeds te weinig verbrandingslucht voorradig omdat de doorloopsnelheid van de rookgassen wordt afgeremd teneinde een beetje rendement te bekomen. Het beste bewijs dat het in een Tulikivi wel kan, is dat er in het koude Finland nauwelijks beuken en eiken groeien, alleen dennen, sparren en berken. Deze houtsoorten worden er al eeuwen probleemloos in massieve speksteenkachels gestookt.

Zelfs al is de calorische waarde per kubieke meter van deze zachte houtsoorten gemiddeld slechts de helft van die van hardere houtsoorten, dan nog betekent dit een enorme besparingsmogelijkheid. De prijs per kubieke meter valt immers terug tot een derde tot een vijfde, als het al niet gratis te verkrijgen is. Veel bedrijven geven palettenhout bijvoorbeeld gratis weg. Uit de Tulikivi Eigenaars Enquete blijkt dat 79 % van de bevraagden gemakkelijk zijn weg vindt naar zacht hout en bijna de helft daardoor grotendeels gratis hout stookt.

 

Besparingen op de brandstofkosten in België

Gemiddeld kunt u bij een TULIKIVI rekenen op slechts 1/5 van het houtverbruik van een open haard en slechts 1/2 van het houtverbruik van een gewone, metalen houtkachel. Het dient gezegd dat terzake op de markt een brede waaier aan producten wordt aangeboden, zodat een vergelijking erg moeilijk is.

In vergelijk tot alle soorten brandstoffen, is hout in ieder geval bijzonder goedkoop wanneer we berekenen hoeveel een kWh warmte ons in Eurocent kost :

Afwisselend hout of pellets stoken is ook mogelijk : zie de optie Tulikivi pelletbrander.

Voor de meest recente info over de energieprijzen en de besparingen met brandhout en houtpellets, surf naar www.warmteprijzen.be of www.warmteprijzen.nl !

 

Terugverdientijd in België

Het berekenen van de terugverdientijd kan natuurlijk niet correct gebeuren indien we als basis uitsluitend beschikken over de brandstofprijzen van vandaag. Wat de toekomst zal brengen is uiteraard niet te weten, hoogstens te voorspellen uit de evoluties in het verleden :

Waar midden 2008 de stookolieprijs nog steeg naar een recordhoogte van bijna 10 Eurocent per kWh, daalde ze omwille van de economische crisis al even spectaculair tot minder dan 4 Eurocent begin 2009. Maar nu de economie langzaam weer op gang trekt, stijgen ook de olieprijzen weer. Vandaag evolueert de stookolieprijs opnieuw tot ongeveer 8 Eurocent per kWh, gevolgd door aardgas. Analysten verwachten een verdere stijging omdat de voorwaarden daartoe al decennia dezelfde zijn : krimpende voorraden en steeds meer onrust in de landen waar de olie vandaan komt. Wat het ook wordt, stookolie is vandaag opnieuw dubbel zo duur als brandhout, zoals het al jaren was.

Op basis van de huidige prijzen kunnen we stellen dat een Tulikivi zich in België in 4,5 tot 5,5 jaar terugverdient voor wie overstapt van stookolie of aardgas. Een ander voorbeeld is de vervanging van een oude inbouwhaard met een rendement van 30 % (vergelijkbaar met een oude houtkachel):

De terugverdientijd is relatief onafhankelijk van het percentage van de woning dat door de Tulikivi wordt verwarmd. Een grotere Tulikivi is uiteraard duurder, maar levert jaarlijks meer winst op dan een kleinere, ook nadat de Tulikivi is terugverdiend. Jaarlijks kan van ongeveer 1000 € tot meer dan 2000 € bespaard worden. Ten opzichte van een pelletkachel kan jaarlijks 500 tot 1500 € bespaard worden :

Bij de bovenstaande berekeningen met onze online rekenmachine (zie verder) werd rekening gehouden met 30.000 kWh jaarlijks verbruik, 25 % extra energiewinst door het gebruik van stralingswarmte, 30 % zachthout en 20 % gratis brandhout, wat absoluut haalbare waarden zijn. Wie een beetje creatief is kan veel zachthout gratis of goedkoop vinden en ook dit hout laat zich probleemloos in een Tulikivi verbranden. Uit de Tulikivi Eigenaars Enquete blijkt dat 79 % van de bevraagden gemakkelijk zijn weg vindt naar zacht hout en bijna de helft daardoor grotendeels gratis hout stookt. Een Tulikivi laat zich dus vele malen sneller terugverdienen dan de andere milieuvriendelijke alternatieven zoals zonnepanelen of pelletsystemen.

BEREKEN ZELF JE TERUGVERDIENTIJD :

Niet akkoord met de door ons gebruikte cijfers ? Of ziet de situatie er bij jou gewoon anders uit ? Je kan zelf een idee krijgen van de terugverdientijd voor je Tulikivi door gebruik van onze "Tulikivi Terugverdientijd Rekenmachine". Deze rekenmachine werd opgemaakt in Microsoft Excel. Heb je dat programma niet op je computer staan, gebruik de rekenmachine dan samen met je regionale Tulikivi verdeler. Heb je Microsoft Excel wel op je computer staan, klik dan op volgende link om de rekenmachine te gebruiken :

Tulikivi Terugverdientijd Rekenmachine

Je kan er zelf alle waarden aanpassen overeenkomstig je eigen situatie. Twijfel je aan de juistheid van de gebruikte berekeningsformule, klik dan hier voor een PDF-document met alle details. Download zonodig de gratis PDF-lezer hier.

Opgelet, het resultaat van deze rekenmachine is louter indicatief. Dutry & Co is niet wettelijk gebonden door het resultaat ervan. Je kan alle waarden zelf invullen en de formule controleren - je bent dus zelf verantwoordelijk voor het berekende resultaat.

Voor de meest recente info over de energieprijzen en de besparingen met brandhout en houtpellets, surf naar www.warmteprijzen.be of www.warmteprijzen.nl !

 

Besparingen op de brandstofkosten in Nederland

Gemiddeld kunt u bij een TULIKIVI rekenen op slechts 1/5 van het houtverbruik van een open haard en slechts 1/2 van het houtverbruik van een gewone, metalen houtkachel. Het dient gezegd dat terzake op de markt een brede waaier aan producten wordt aangeboden, zodat een vergelijking erg moeilijk is.

In vergelijk tot alle soorten brandstoffen, is hout in ieder geval bijzonder goedkoop wanneer we berekenen hoeveel een kWh warmte ons in Eurocent kost:

Omrekeningstabel :

Opmerkingen bij deze brandstofprijzen :

 • brandhout : gemiddelde prijs over 15 leveranciers in Nederland, voor droog, gekloven hardhout, vanaf 3 kub, levering inbegrepen.
 • houtpellets bulk : gemiddelde prijs over 2 leveranciers in Nederland, geleverd in big bags, vanaf 2 T, levering inbegrepen.
 • houtpellets in zakken : gemiddelde prijs over 5 leveranciers in Nederland, geleverd in zakken van 15 of 25 Kg, vanaf 1 pallet, levering inbegrepen.
 • aardgas : gemiddelde prijs over 10 leveranciers in Nederland, voor een jaarverbruik van 1.800 Nm3, levering inbegrepen.

Anderzijds moet toch wel de bedenking gemaakt worden, dat wie een goedkope houtkachel met laag rendement koopt om op de brandstofkosten te sparen, al snel bedrogen uitkomt. Als je van de afgerond 50 % goedkopere warmte uit brandhout 50 % warmte doorheen de schoorsteen jaagt, dan win je... niets !

We rekenden hierboven uitsluitend aan de marktprijzen voor hardhout, omdat deze voor zachthout zeer onstabiel zijn - gemiddeld bedragen ze 2 €c/kWh (Juli 2011). Met zachter hout kunt u dus een nog hogere besparing bekomen (zie hoger) ! Het effect van de energiezuinige kilowatts stralingswarmte bij Tulikivi (zie hoger) werd in deze tabel evenmin in rekening gebracht.

Afwisselend hout of pellets stoken is ook mogelijk : zie de optie Tulikivi pelletbrander.

Voor de meest recente info over de energieprijzen en de besparingen met brandhout en houtpellets, surf naar www.warmteprijzen.be of www.warmteprijzen.nl !

 

Terugverdientijd in Nederland

Het berekenen van de terugverdientijd kan natuurlijk niet correct gebeuren indien we als basis uitsluitend beschikken over de brandstofprijzen van vandaag. Wat de toekomst zal brengen is uiteraard niet te weten, hoogstens te voorspellen uit de evoluties in het verleden :

Waar midden 2007 de aardgasprijs nog steeg naar een recordhoogte van 6,5 Eurocent per kWh, daalde ze omwille van de economische crisis tot 5,52 Eurocent in juli 2009, in navolging van de daling van de olieprijs op de internationale markten. Maar nu de economie langzaam weer op gang trekt, stijgen ook de olieprijzen weer en worden ook ook de aardgasprijzen met enige vertraging naar boven toe worden aangepast. Nu al zitten ze op de recordhoogte van 2007. Analysten verwachten absoluut een verdere stijging omdat de voorwaarden daartoe al decennia dezelfde zijn : krimpende voorraden en steeds meer onrust in de landen waar zowel olie als aardgas vandaan komen. Wat het ook wordt, aardgas is vandaag nog steeds dubbel zo duur als brandhout.

Op basis van de huidige energieprijzen kunnen we stellen dat een Tulikivi zich bijvoorbeeld in +/- 4 jaar terugverdient voor wie een oude inbouwhaard vervangt. Bij een overstap van aardgas bedraagt de terugverdientijd 5 tot 6 jaar voor wie gelooft dat de aardgasprijzen op het niveau zullen blijven van vandaag.

De terugverdientijd is relatief onafhankelijk van het percentage van de woning dat door de Tulikivi wordt verwarmd. Een grotere Tulikivi is uiteraard duurder, maar levert jaarlijks meer winst op dan een kleinere, ook nadat de Tulikivi is terugverdiend. Jaarlijks kan ongeveer 800 € tot 2800 € bespaard worden :

Bij de bovenstaande berekeningen met onze online rekenmachine (zie verder) werd rekening gehouden met 35.000 kWh jaarlijks verbruik, 25 % extra energiewinst door het gebruik van stralingswarmte, 30 % zachthout en 20 % gratis brandhout, wat absoluut haalbare waarden zijn. Wie een beetje creatief is kan veel zachthout gratis of goedkoop vinden en ook dit hout laat zich probleemloos in een Tulikivi verbranden. Uit de Tulikivi Eigenaars Enquete blijkt dat 79 % van de bevraagden gemakkelijk zijn weg vindt naar zacht hout en bijna de helft daardoor grotendeels gratis hout stookt. Een Tulikivi laat zich dus vele malen sneller terugverdienen dan de andere milieuvriendelijke alternatieven zoals zonnepanelen of pelletsystemen.

BEREKEN ZELF JE TERUGVERDIENTIJD :

Niet akkoord met de door ons gebruikte cijfers ? Of ziet de situatie er bij jou gewoon anders uit ? Je kan zelf een idee krijgen van de terugverdientijd voor je Tulikivi door gebruik van onze "Tulikivi Terugverdientijd Rekenmachine". Deze rekenmachine werd opgemaakt in Microsoft Excel. Heb je dat programma niet op je computer staan, gebruik de rekenmachine dan samen met je regionale Tulikivi verdeler. Heb je Microsoft Excel wel op je computer staan, klik dan op volgende link om de rekenmachine te gebruiken :

Tulikivi Terugverdientijd Rekenmachine

Je kan er zelf alle waarden aanpassen overeenkomstig je eigen situatie. Twijfel je aan de juistheid van de gebruikte berekeningsformule, klik dan hier voor een PDF-document met alle details. Download zonodig de gratis PDF-lezer hier.

Opgelet, het resultaat van deze rekenmachine is louter indicatief. Dutry & Co is niet wettelijk gebonden door het resultaat ervan. Je kan alle waarden zelf invullen en de formule controleren - je bent dus zelf verantwoordelijk voor het berekende resultaat.

Voor de meest recente info over de energieprijzen en de besparingen met brandhout en houtpellets, surf naar www.warmteprijzen.be of www.warmteprijzen.nl !

 

Houtverbruik

Een goede richtwaarde voor het verbruik van een Tulikivi speksteenkachel is 1 Kg hout per dag voor 100 Kg speksteen. Voor kachels die 1000 tot 2500 Kg wegen, bedraagt het houtverbruik dus gemiddeld 10 tot 25 Kg per dag. Uit de Tulikivi Eigenaars Enquete blijkt dat 16% minder dan 15 Kg hout stookt en 57 % stookt 15 tot 25 Kg. De overblijvende 16 % die meer dan 25 Kg hout stookt per dag doet in vele gevallen aan oververhitting, om met een kleine kachel een te grote ruimte te verwarmen. Dit betekent dan ook een erg laag rendement, want als de kachel te warm staat, gaat veel energie via de schoorsteen verloren.

Een andere goede richtwaarde is dat je ongeveer 20 Kg speksteen nodig hebt per m² te verwarmen ruimte. Dat is uiteraard zeer sterk afhankelijk van de isolatiegraad van die ruimte. Het betekent dat in een Tulikivi dagelijks gemiddeld 1 kg hout moet verbrandt worden per 5 m² ruimte-oppervlakte. Voor een woonkamer van bijvoorbeeld 60 m² die normaal geïsoleerd is, betekent dit dus een gemiddeld houtverbruik van 12 Kg per dag.

Uit de Tulikivi Eigenaars Enquete blijkt ook nog een jaarverbruik van gemiddeld 9 stère hout (een stère hout is een niet gestapelde kubieke meter hout). Mensen die met hun Tulikivi de hele woning verwarmen verbruiken volgens dezelfde enquete gemiddeld 11,5 stère hout per jaar. Een stère staat ongeveer voor 0,65 kubieke meter gestapeld hout.

Afwisselend hout of pellets stoken is ook mogelijk : zie de optie Tulikivi pelletbrander.

Voeg deze website toe aan uw lijst van favoriete websites Print enkel de inhoud van deze pagina af, dus zonder de navigatie-elementen bovenaan, onderaan en rechts

SUBMENU - energiebesparing
Warmte-accumulatie
Verbrandingsrendement
Schone verbranding
Energie-zuinige warmte
Zachte houtsoorten
stoken

Brandstofkosten
Houtverbruik
 
Schone hout-verbranding kan !

Tulikivi massieve speksteenkachels

Danskan houtkachels
Altech kachels in speksteen
HOXTER inbouwhaarden en cv-inbouwhaarden op hout
ORTNER massakachels en tegelkachels

Paterno pelletkachels en hybride pelletkachels

Lohberger houtgestookte fornuizen

Big Green Egg : de barbecue van de chefs
Alpina gaskachels
Lohberger houtgestookte fornuizen

Le Panyol : inbouw houtoven voor pizza, brood, enz...

Ecostone electrische verwarming

Logmatic houtklover
 

Alle info over de prijzen voor verwarming in België Alle info over de prijzen van verwarming in Nederland

 

 

 
Meer info over een bezoek aan de internationale toonzaal van Dutry & Co
Meer info over een bezoek aan de internationale toonzaal van Dutry & Co
   

Toptrefwoorden op deze site : allesbrander - brandhout - fornuis hout - gaskachel - haard - houtfornuis - houtkachel - inbouwhaard - houtklover - kachel - cv-kachels - open haard - pellets - pelletkachel
speksteen radiator - saunakachel - haarden op maat - schouw - speksteen - inbouwhaard maatwerk - speksteenkachel - cv-houtkachels - haard maatwerk - stooktips - tegelkachel - allesbranders
broodoven - radiator - fornuizen - haarden maatwerk - gaskachels - haarden - houtfornuizen - haard op maat - cv-haarden - houtkachels - open haarden - tegelkachels - inbouwhaard op maat
houtgestookte cv - inbouwhaarden - houtklovers - kachels - open haarden - pelletkachels - hout-cv - saunakachels - inbouwhaarden maatwerk - schouwen - speksteenkachels - tegelkachels
Nederland : speksteenkachels - houtkachels - open haarden - pelletkachels - fornuizen hout - gaskachels - CV-houtkachels - houtoven - houtklover

Vind uw lokale verdeler met onze dealerzoekmachine voor alle merken kachels, haarden, fornuizen, enz... Beurzen, infodagen en info-avonden over haarden en kachels Gratis documentatie van de merken op deze site - te downloaden, op te halen bij uw verdeler of per post te verkrijgen Contacteer Dutry & Co Dutry Videocenter met clips over kachels en haarden Voordelige financieringsvoorwaarden voor haarden, kachels en speksteenkachels Voordelige financieringsvoorwaarden voor haarden, kachels en speksteenkachels Links naar verwante sites Alle informatie over hoeveel je kan besparen met hout en pellets Le site de Dutry & Co en français Dealerzoekmachine Vlaanderen Dealerzoekmachine Nederland Verschillende opties voor het stoken van hout bij Dutry & Co Verschillende opties voor het stoken van pellets bij Dutry & Co Verschillende toepassingen van speksteen bij Dutry & Co Verschillende opties voor het verwarmen van water met hout en/of pellets bij Dutry & Co - hout-cv - cv-kachels houtgestookte CV Verschillende opties voor het koken op hout bij Dutry & Co Verschillende opties voor maatwerk bij Dutry & Co Acties op kachels en haarden bij Dutry & Co Meer info over een bezoek aan de internationale toonzaal van Dutry & Co